Anarchistyczna samoobrona


Wprowadzenie

Grupy Anarchist Black Cross z Jacksonville i Orlando opracowały książkę ukazującą taktyczny użytek broni palnej. Pomimo wielu głosów krytyki dotyczących takiego rodzaju działalności politycznej, stwierdziliśmy, że idea ta jest dobra i , że trzeba ludziom pokazać jak obchodzić się z bronią.

Kolektywy z Jacksonville i Orlando organizują treningi z bronią palną oraz samoobrony dlatego, iż uważają to za prawidłową formę walki politycznej. Kluczową rolę w tych działaniach odgrywa tu działalność wielu skrajnie prawicowych grup militarystycznych, rozpatrywanie stosunku zbrojnego powstania i rewolucji oraz podstawowe prawo do samoobrony

Rewolucyjna Polityka Samoobrony

Prawicowe milicje oraz inne rasistowskie organizacje są coraz bardziej biegłe w posługiwaniu się bronią palną oraz nowoczesnymi technikami walki podczas gdy grupy rewolucyjne wciąż pozostają w tej kwestii bezbronne. Trzeba sobie postawić hipotetyczne pytanie, czy będziemy się w stanie bronić, jeżeli konflikt wybuchnie, powiedzmy za tydzień? Jedno jest pewne, skrajnie prawicowe i rasistowskie organizacje byłyby w tym wypadku o wiele mil przed nami.

Rzeczywistość jest taka, że taktycznej walki z bronią palną czy podstaw samoobrony nie da się opanować w tydzień czy nawet rok. Nasze treningi muszą doprowadzić nas do punktu gdzie techniki walki staną się nerwowo – mięśniowymi reakcjami, że będziemy zdolni ich używać nawet nie myśląc o tym. Może minąć jeszcze sporo czasu gdy osiągniemy ten punkt. Dla skrajnie prawicowych milicji i grup rasistowskich punkt ten znajduje się o wiele bliżej ponieważ oni trenują już od dłuższego czasu podczas gdy wielu z nas twierdzi, iż takie treningi są jeszcze przedwczesne.

Inną sprawą jest stosunek ruchu rewolucyjnego do broni palnej. George Jackson powiedział: „Nasza historia uczy nas, że szczęśliwe zakończenie walki o wyzwolenie wymaga uzbrojenia ludności, całej ludności która czynnie włączy się w walkę o swą wolność!”. Fakt, że ich   rewolucja nie została szczęśliwie zakończona, spowodowane było to kilkoma widocznymi przyczynami. Jedną z nich były słabe umiejętności ludzi w posługiwaniu się bronią.

Współczesny ruch rewolucyjny uważa treningi z bronią za zbyt wczesne i stanowiące zagrożenie dla ruchu ze strony policji. Dobrym przykładem mogą tu być przypadki Partii Czarnych Panter i ruchu MOVE. Jednak rola broni w tych ruchach była zupełnie inna, chodziło tam o raczej polityczny aspekt posiadania broni oraz o patrolowanie swych okolic i spełnianie roli obywatelskich patroli milicyjnych. Nie krytykujemy tych grup za takie działania ponieważ były one słuszne w tamtych czasach i mogły doprowadzić do wartościowych przemian, jednak są one zupełnie czym innym niż nasza polityka samoobrony.

Posiadanie broni palnej przez obywateli do celów myśliwskich i sportowych (nawet przez dużą grupę rewolucyjną) było już niejednokrotnie piętnowane przez społeczeństwo i rząd jako bezprawne i nielegalne. Rzeczywistość jest taka, że w każdym stanie obywatel może posiadać broń do obrony własnego życia. Z oczywistych przyczyn lansuje się opinię, że może być to szkodliwe społecznie. Ma to na celu zupełne uzależnienie społeczeństwa od rządowych agend ochronnych. To nie przypadek, że media w tak dużej ilości eksploatują zbrodnie i gwałt, to my pozwoliliśmy na to rządowi. Rząd jest bardzo szczęśliwy gdy może dostarczać swym obywatelom bezpieczeństwo ponieważ społeczeństwo bezbronne to społeczeństwo zniewolone.

Zbrodnie są numerem jeden obaw w dzisiejszej Ameryce. Ich wzrost oraz nagłaśnianie poprzez media daje efektywne obawy amerykańskiej ludności. Obawy te oraz styl życia wszystkich warstw społecznych w Ameryce jak i mechanizm zegarowy tych procesów doprowadza do ostatecznych rozmów na temat zwiększenia ilości policji na ulicach oraz nadania jej coraz to większych praw. Argumenty anarchistów i innych rewolucjonistów za całkowitym zniesieniem policji państwowej i systemu więziennictwa wywołują najgorsze zmory wśród amerykanów ponieważ jedyną alternatywą przeciwko wzrostowi zbrodni lansowaną przez media i rząd była i jest policja oraz współczesny nam system penitencjarny.

Osobista ochrona i taktyczna samoobrona jest żywą alternatywą względem współczesnej zbrodni i powinna być ona rozpowszechniana i lansowana we wszystkich wspólnotach. Broń palna to tylko jeden aspekt tej działalności. Ludzie powinni nauczyć się stosować obroną uzbrojoną jak i nieuzbrojoną, zapobiegać zbrodni, umieć odpowiednio zabezpieczyć swój dom jak i być obeznanym z systemem prawnym. Powinni wiedzieć kiedy należy użyć odpowiedniej ilości siły, umieć rozpoznać swe położenie itd.

Moralne i społeczne zrozumienie samoobrony powinno być rozpatrywane przez całą wspólnotę. Nauka samoobrony powinna być rozpatrywana jako środek rewolucyjny. Poprzez samoobronę dojdziemy do własnego samookreślenia i drogi do stanowienie i walki. To z kolei osłabi naszą zależność od państwa i jego agencji ochrony i co za tym idzie przyśpieszy nas w realizacji naszych snów.

JACKSONVILLE A.B.C. & ORLANDO A.B.C. COLLECTIVE


<< powrót