Dlaczego gwałcisz porządek boski? To się nie uda.


Jest wiele dyskusji w mediach o pokoju i pokojowych konferencjach. Tora nie może być ignorowana ponieważ Bóg postępuje z nami w sposób Tory, która została nam dana na Górze Synaj.

CO MÓWI TORA?
Według Tory, przed Bogiem Wszechmogącym dano nam Świętą Ziemię 3264 lat temu, On to uwarunkował. Jeśli dostosujemy się do Tory, to jest nasza, jeśli nie, będziemy wyrzuceni. Wstyd, zgrzeszyliśmy i zostaliśmy wypędzeni nawet wtedy gdy byliśmy bardzo silni i jak to powiedział prorok Jeremiasz: Wszyscy królowie i ludzie świata nie wierzyli, że jakikolwiek najeźdźca byłby zdolny przejść przez bramy Jeruzalem.... Z powodu naszych grzechów zostaliśmy wygnani z naszej ziemi. Tylko poprzez całkowity żal Wszechmocny sam, bez żadnych ludzkich wysiłków czy interwencji, uratuje nas z wygnania. Wówczas nastąpi powszechny pokój. To stanie się po nadejściu proroka Eliasza i prawdziwego Mesjasza. Nie przez moc i nie przez władze, tylko dzięki Memu duchowi (Zachariasz rozdział 4). Syjoniści odrzucili żydowska wiarę i stwierdzili, że lekarstwem na żydowski problem jest posiadanie silnego państwa z silną armią. Ta wymiana uświęconej wiary na nacjonalizm niszczy świętą istotę Żydów i przyniosła ciągłą wojnę i rozlew krwi. Rezultatem jest ich państwo, najniebezpieczniejsze miejsce.

ZDRADA ŻYDÓW
Syjoniści poświęcili żydowskie życia w swych ciągle trwających konfliktach. By osiągnąć swój cel bycia niezależnym narodem syjoniści zawsze świadomie wywoływali antysemityzm. Podczas II wojny światowej syjoniści byli przeciwko dawaniu pieniędzy na ratowanie Żydów. Lider syjonistów Yitzhak Greenbaum powiedział podczas przemówienia w Tel Avivie 18 lutego 1943 roku, że ktoś powinien stawić opór tej fali do naciskania syjonistycznych prac do drugorzędnego znaczenia. Powiedział także: Jedna krowa w Palestynie jest ważniejsza niż wszyscy europejscy Żydzi. Ich interesem nie było ratowanie Żydów, przeciwnie, bardziej rozlewająca się krew Żydów wzmacniała ich wymaganie od narodów dla utworzenia swego państwa. Ich mottem było Rak B’Dam (tylko przez krew dostaniemy ziemię).

RABINI OSTRZEGALI PRZED NIEBEZPIECZEŃSTWEM
Wszystkie z największych rabińskich mądrości ostrzegały przed niebezpieczeństwem syjonizmu. Euforia nad syjonizmem i wszystkimi jego przedmiotami użytku, armia, ambasady, flaga itd., jest według Tory, robotą szatana by sprawdzić wiarę. Ale prawdziwa wiara Żydów nie zmieniła się, a pokojowe rozmowy, przeszłość czy teraźniejszość, nie mogą jej zmienić. Wiara jest taka, że nie tylko nie może być prawdziwego pokoju tak długo jak państwo syjonistyczne istnieje ale gorzej niż to, syjonistyczne państwo jest największą katastrofą dla Żydów! Nie ma pokoju dla czyniących zło, powiedział Bóg. (Izajasz 48 i 57)

TRZY PRZYSIĘGI
Zostaliśmy przekonani przez Wszechmocnego by nie używać ludzkiej siły by spowodować założenie państwa, ani buntować się przeciwko narodom, pozostawać lojalnymi obywatelami, nie opuszczać wygnania przed czasem. Nawet ziemia byłaby nam dana przez wszystkie narody, nie mamy pozwolenia by to zaakceptować. Zgwałcenie przysięgi sprawi, iż staniesz się zdobyczą jak jeleń albo antylopa w lesie (Talmud Ksubos III). Żydzi mieszkali w Palestynie w pokoju i harmonii z Palestyńczykami aż do nadejścia syjonistów. Prawdziwi Żydzi nie są tylko przeciwko okupacji Zachodniego Brzegu i Gazy z codzienna opresja i zabójstwami, ale są także przeciwko całej okupacji palestyńskiej ziemi. Według Tory, cała Palestyna powinna być zwrócona Palestyńczykom a inne okupowane terytoria powinny być także zwrócone prawowitym właścicielom.

- Według Tory, Żydzi nie mogą przelewać krwi, krzywdzić, poniżać czy dominować nad innymi ludźmi.

- Niech świat wie, że bycie Żydem znaczy bycie oddanym Torze i odrzucenie syjonistycznej herezji. W syjonistycznym państwie Żydzi cierpią religijne prześladowanie i nietolerancję a nawet rodowe groby są niszczone i bezczeszczone zgodnie z syjonistycznym planem zniszczenia żydowskiej religii. Nawet jeśli syjoniści są zwolennikami przestrzegania religijnych praw to wciąż będzie to państwo ateistyczne.

- Syjonistyczni politycy i ich współtowarzysze nie przemawiają za Żydami, nazwa Izrael została im skradziona. Faktycznie, syjonistyczna konspiracja przeciwko żydowskiej tradycji i prawu sprawia syjonizm i wszystkie jego czynności oraz jednostki największym wrogiem Żydów.

 Podpisano:
American Neturei Karta Przyjaciele Jeruzalem


<< powrót