Stare zasady dla nowej ekonomii


“Destrukcja [komunizmu] stworzy możliwość pokojowej, harmonijnej i owocnej współpracy pomiędzy wszystkimi mieszkańcami kontynentu europejskiego, zarówno w sferach politycznych, gospodarczych jak i kulturalnych.”

- Adolf Hitler, 1941“[Europejskie] rozszerzenie przyniesie ogromne korzyści niemieckim firmom i zatrudnieniu. Niemcy muszą więc utrzymywać swoje poparcie dla szybkiego rozszerzenia na Wschód”

- Joseph Fischer, niemiecki Minister Spraw Zagranicznych, maj 2000“... Odrzucając tu starodawną politykę i przestarzałe sposoby działania swych kruszących się parlamentów, Europa widzi jaśniej niż kiedykolwiek, że tylko poprzez przyjęcie naszego męskiego wezwania można zabezpieczyć pokój i dziedzictwo wszystkich narodów.
Wspólny interes Europy bierze górę nad samolubnymi interesami narodów.”


- Werner Daitz, prominentny ekonomista niemiecki, 1938“Wewnętrzne rynki i wspólna waluta wymagają przedsięwzięcia akcji koordynacyjnych. Będą one wymagać obalenia pewnych idei narodowej suwerenności.”

- Gerard Schroder, styczeń 1999Technologia “zbliżyła nie tylko plemiona, lecz całą ludzkość, za 50 lat ludzie nie będą już myśleć w kategoriach narodów.”

- Josef Goebbels. 1940“W ciągu następnych stu lat narodowość taka jaką znamy dzisiaj stanie się przestarzała.”

- amerykański sekretarz stanu Strobe Talbott, 1992“Oto nowy consensus: państwo rozpływa się w powietrzu.”

- Wired Magazine, styczeń 1998  Skompilowane przez Kevina Kelly

przedruk za "Lumpen" #80


<< powrót