Grupa "Bunt Teatru"


Grupa "Bunt Teatru" powstała w 1994 roku w brazylijskiej prowincji  Espirito Santo. Głównym celem grupy było tworzenie anarchistycznych w treści spektaklów teatralnych oraz dotarcie ze spektaklami do tych wszystkich, którzy nie byli w stanie płacić za bilety w tradycyjnych teatrach. W tym celu wypracowaliśmy koncepcję przedstawień ulicznych teatrów, spektakli granych w szkołach, podczas różnych spotkań etc.
W chwili obecnej mamy w swym repertuarze trzy sztuki: "Sublevados", "La Krimulo" (Zbrodniarz) i "Pura Brando" (Wódka Czysta). Dwie inne sekcje teatralne są w trakcie formowania się i tworzenia kolejnych spektakli.

Pierwszym naszym spektaklem był "Sublevados". Jest to komedia atakująca amerykańską dominację w Ameryce Łacińskiej, która zawiera sporo cytatów Urugwajczyka, Eduardo Galeano". "Zbrodniarz" traktuje o absurdach nieodmiennie wiążących się instytucją głosowania; spektakl ten był już prezentowany ponad 30 razy. "Wódka Czysta" jest z kolei przedstawieniem oceniającym problem chlania napoju zawartego w samej nazwie sztuki.

Grupa "Bunt Teatru" często korzysta z konwencji integracji, co w praktyce oznacza, iż publiczność maja abstrakcyjne wrażenie "uczestnictwa w spisku". Każdy spektakl jest skupiony na wszystkich uczestniczących. Z tego też powodu nakreśla się wyraźna identyfikacja publiczności z "aktorami".

Grupa zawsze umożliwia debatę po zakończeniu sztuki, co tym lepiej pozwala na lepsze zrozumienie przesłania jakie kierujemy do ludzi, jak również pomaga nam odkryć, do jakiego stopnia zdołaliśmy trafić do publiczności przybliżając aktora i publiczność do tematu będącego meritum dyskusji.

W ramach aktywności esperanckiej, dwóch uczestników teatralnego kolektywu - Johano i Rene - reprezentują go poprzez Esperanto.  
Jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej o działaniach kolektywu oraz innych inicjatywach odwiedź stronę: http://www.anarkopagina.org
Uczestnicy "Buntu Teatru" współtworzą także esperancką listę "Alternativa_Movado" (Ruch Alternatywny), będącej jednocześnie formą propagowania języka Esperanto, jak i miejscem wymiany doświadczeń/materiałów w ramach brazylijskich Indymediów, czy ruchu wolnościowego.

Namiary: http://groups.yahoo.com/group/Alternativa_Movado
Alternativa_Movado-subscribe@yahoogroups.com


***
  tekst nadesłany przez Rene (Brazylia), tłum. Lukaso


<< powrót