Strajk demonstrantów


Związek Nihilistów w Jyvaskyla w Finlandii ogłosił strajk zawodowych demonstrantów.

Strajk odbył się 6 grudnia w dniu niepodległości Finlandii w dniu w którym organizowano tzw. akcję "Niezaproszonych gości" z okazji bankietu odbywającego się w pałacu prezydenta w Helsinkach.

Akcja została zorganizowana z powodu braku wynagrodzeń za demonstrowanie ze strony organizacji, takich jak: Attac, Przyjaciele Ziemi, Sprawiedliwość dla Zwierząt, Związek Obdżektorów, Młoda Lewica, Młodzi Zieloni, studentów, Partii Komunistycznej Finlandii i Akcji Anarchistycznej.

Związek Nihilistów użyczał siły roboczej na demonstracjach od 1996 roku dostarczając takich usług jak: apatyczne demonstrowanie, rzucanie piguł śniegowych, rysowanie lakieru na taksówkach, fizyczne atakowanie gości zaproszonych na bankiet, zwłaszcza tych ubranych w futra, blokowanie samochodów i bicie policji. Te prace były zlecane przez wyżej wymienione organizacje, ale nigdy nie zostały wynagrodzone.

Związek domaga się też uznania swojego udziału w doprowadzeniu do uchwalenia prawa o zakazie maskowania się na demonstracjach i domaga się udziału w zyskach z tego tytułu czerpanych przez państwo.

Związek chce też zwrócić uwagę na fakt zatrudniania lumpenproletariatu do wywoływania zamieszek przez organizatorów demonstracji. Spowodowało to obniżenie stawek na rynku pracy demonstrantów.

Związek Nihilistów podkreśla, że ich strajk nie oznacza nie wykonywania działalności strajkowej. To swoista "negacja negacji".

Dział strategii marketingowej Związku Nihilistów postanowił zanegować strajk strajkujących wzywając do strajku ogólnospołecznego.


    Podane za anarchoflash


<< powrót