Anarchisté v Bolívii


Bolívie je zemí plnou sociálního napětí, v každé činnosti se tam zviditelňuje mezitřídní válka, kterou vede politicky uvědomělé dělnické hnutí směřující ke zničení buržoazního režimu. Čím dál větší podpoře se těší rovněž anarchismus, hodně populární mezi mládeží. V březnu roku 2001 bolívijští anarchisté zorganizovali setkání, které mělo za cíl konsolidaci libertinské činnosti.

V Bolívii panuje stav sociálního vření již několik měsíců, na každém kroku se odehrávají setkání a diskuse, každý den se konají neustálé demonstrace. V roce 2000 byla povstáním zničena krvavá Banzersova diktatura, stalo se to díky všeobecné sociální iniciativě, kterou představovaly blokády silnic, obsazování budov veřejného prospěchu, stavění barikád na ulicích a vyhánění vládnoucích byrokratů. Tyto události bolívijskému proletariátu uvědomily jejich sílu, padly mýty o nepřekonatelné buržoazii a jejím vojsku. Když po nějaké době mocní došli k závěru, že se vzbouřený proletariát nedá ovládnout po dobrém, rozhodli zavést výjimečný stav. Avšak antikapitalistické hnutí bylo již hodně silné a získávalo čím dál větší sociální podporu. Na násilné akty ze strany státu bylo odpovídáno neustálými manifestacemi a destabilizací státu. I přesto, že někteří vůdci využívali sociální hnutí k tomu, aby se díky němu dostali k moci, sociální aktivita nezmizela, pouze dnes zůstává ve stavu spánku.

Na počátku 20. stol. bylo antikapitalistické hnutí v Bolívii hlavní silou antikapitalistického boje, tehdy bylo porovnáváno s pružnou aktivitou anarchosyndikalistů z argentinského odborového svazu FORA. Po mnoha letech bolívijští anarchisté opět zvedají svou hlavu. Z jedné strany jsou radikální anarchopunkové, z druhé zase libertinští komunisté. Mezi nimi je účinná také anarchistická kontrakultura, stejně tak i čím dál více pružnější anarchofeministické hnutí. Do té doby byla všechny libertinská činnost v Bolívii neorganizovaná a nepřítomná v těžkých chvílích třídního boje proletariátu.

První společné setkání bolívijských anarchistů se odehrálo ve městě Cochabamba (v tom samém městě se také nedávno odehrálo třetí setkání People Global Action, sdružující široké spektrum antiglobalistických organizací, skupin a společností), místě nejtěžších bojů mezi vládními silami a dělníky v roce 2000. Bylo to první takové setkání posledních 30 let. Jeho úkolem bylo vzájemné seznámení se a koordinace činnosti mezi různými kolektivy a individuálními anarchisty, tak by anarchistické hnutí mohlo zaujmout důstojné místo vedle dělnické třídy v boji s kapitálem a státem.

Do Bolívie na přelomu století přišlo nemnoho emigrantů, takže anarchistické ideje byly málo rozšířené. Ekonomický stav státu je stavem hodným politování, hospodářství je nejméně trvalé v Latinské Americe, čímž je přístup k anarchistické literatuře hodně problematický a přímo nedosažitelný pro obyčejného dělníka. Proto se také bolívijští anarchisté obracejí o pomoc k mezinárodnímu anarchistickému hnutí. Potřebujeme jakýkoliv tisk, literaturu, videomateriály a jakoukoli jinou propagandu, která nám může pomoci v rozšiřování libertinských idejí. Kontaktovat se s námi je možné přes e-mail Libertariánské mládeže juventudes_libertarias@latinmail.co nebo také mailem s Kolektividad Libertaria: kolelibertaria@latinmail.com


<< powrót