INNY ŚWIAT - PISMO NIE TYLKO DLA ANARCHISTÓW...
Mimo, iż INNY ŚWIAT określa się pismem anarchistycznym (wcześniej zwało się również niepoprawnym politycznie pismem anarchistycznym), to czytają go nie tylko anarchiści. I dobrze! Wszystko co chcemy przedstawić na łamach pisma, jak i w innych projektach przez nas tworzonych, określić można w czterech kategoriach:
  Anarchizm - Anarchizm jest dla nas wciąż żywą ideą. Nie wstydzimy się być anarchistami, bo wiemy, iż mimo swej pozornej utopijności, jest to naprawdę jedyna droga ku wolności jednostki jak i społeczeństwa. Nie jesteśmy przywiązani do jakiejś konkretnej grupy anarchistycznej ani do określonego kierunku w szerokim wachlarzu tej idei. Anarchizm to dla nas przede wszystkim wolność w praktyce życiowej jak i też wolność w sferze intelektualnej. Anarchizm to porzucenie wszelkich jedynie słusznych idei i dogmatów, nawet tych anarchistycznych . W anarchizmie ważne jest dla nas zarówno to, co dzieje się dziś, jak i jego historyczne dziedzictwo, bez którego nie byłoby nas jak i całego współczesnego ruchu anarchistycznego.
  Antyglobalizm- Mimo, iż termin antyglobalizm wymyślony został przez masmedia, to zdecydowanie wolimy go od popularniejszego ostatnio w środowiskach wolnościowych alterglobalizmu. Nie interesuje nas globalizacja w żadnej formie, wolimy lokalizm i poszanowanie różnorodności w każdej formie. Tworzenie jakiejś jednej jedynej ogólnoświatowej idei dla każdej szerokości geograficznej kojarzy nam się raczej z przewodnią rolą partii czy wyższością jednej rasy, niż z wolnościowym charakterem zmian społecznych. Ważna jest dla nas każda walka z neoliberalizmem na całym świecie, a nie tylko anty/alterglobalistyczne manifestacje, marsze, sympozja czy fora. Antyglobalizm to walka tu i teraz. Antyglobalizm to zasada myśl globalnie- działaj lokalnie!!!
  Radykalna ekologia- Żyjemy w mieście i ono stało się dziś naszym środowiskiem naturalnym, w nim spędzamy większość swego życia, z nim jesteśmy związani od urodzenia aż chyba po śmierć, ale i odkrywamy je ponownie na nowo szukając ducha miejskości i należytego miejsca dla siebie. Człowiek jednak byłby niczym bez kontaktu z dziką przyrodą i dlatego radykalną obronę pozostałości tego, co kiedyś było nieokiełzaną dzikością, uważamy za sprawę ważną i bezdyskusyjną. Bliskie są nam idee eko-wojowników spod znaku Earth First! czy Earth Liberation Front choć nie jesteśmy aż tak radykalni by zniszczyć całą cywilizację przemysłową (tak jak tego chyba chcą anarchoprymitywiści i zieloni anarchiści spod znaku Green Anarchy). To co dzikiej, powinno takim pozostać, a nasze miasta winny się stać bardziej zielone, a nie zostać zniszczone.
  Kontrkultura- Nasze pojęcie kontrkultury wychodzi daleko poza sztywne ramy tzw. sceny niezależnej hardcore/punk (z której się też wywodzimy...). Kontrkulturą jest dla nas wszystko to, co tworzone jest niezależnie od mód i oficjalnie uznawanych konwenansów. Muzyka, film, teatr, literatura, poezja, sztuki wizualne, malarstwo, fotografia i wszelkie inne działania artystyczne które niosą ze sobą coś więcej niż tylko chęć zysku i poklasku wśród szacownych krytyków znajdą wśród nas uznanie i wsparcie. Własną (kontr)Kulturę twórzmy sami!

 Krótka historia...
Początki pisma sięgają 1993 roku. Początkowo INNY ŚWIAT miał charakter bardziej kontrkulturowego fanzina mieszczącego się w ramach niezależnej (od czego?) sceny hardcore/punk. Z biegiem lat charakter pisma ulegał zmianom by w konsekwencji stać się w pełnym wymiarze pismem nie tyle anarchistycznym, co bardziej wolnościowym (choć przywiązani jesteśmy nadal do określanie pismo anarchistyczne). Niektórzy mają nam za złe, że INNY ŚWIAT podejmuje tematyki nie-anarchistyczne, lub publikują na jego łamach ludzie o podejrzanym rodowodzie politycznym czy po prostu, nie będący anarchistami. Na swą obronę mówimy tyle: jesteśmy pismem otwartym i antydogmatycznym!
Na wolność patrzymy z różnych perspektyw, co mamy zamiar robić nadal, a co nie zawsze wszystkim się też podoba.

 
 • numer 45
     (1/2016) >>>
 • numer 44
     (2/2015) >>>
 • numer 43
     (1/2015) >>>
 • numer 42
     (2/2014) >>>
 • numer 41
     (1/2014) >>>
 • numer 39/40
     (2-3/2013) >>>
 • numer 38
     (1/2013) >>>
 • numer 37
     (2/2012) >>>
 • numer 36
     (1/2012) >>>
 • numer 35
     (2/2011) >>>
 • numer 34
     (1/2011) >>>
 • numer 33
     (3/2010) >>>
 • numer 32
     (2/2010) >>>
 • numer 31
     (1/2010) >>>
 • numer 30
     (3/2009) >>>
 • numer 29
     (2/2009) >>>
 • numer 28
     (1/2009) >>>
 • numer 27
     (2/2008) >>>
 • numer 26
     (1/2008) >>>
 • numer 25
     (2/2007) >>>
 • numer 24
     (1/2007) >>>
 • numer 23
     (1/2006) >>>
 • numer 22
     (2/2005) >>>
 • numer 21
     (1/2005) >>>
 • numer 20
     (1/2004) >>>
 • numer 19
     (2/2003) >>>
 • numer specjalny - jubileuszowy
     (6 września 2003) >>>
 • numer 18
     (1/2003) >>>
 • numer 17
     (2/2002) >>>
 • numer 16
     (1/2002) >>>
 • numer 15
     (2/2001) >>>
 • numer 14
     (1/2001) >>>
 • numer 13
     (2/2000) >>>
 • numer 12
     (1/2000) >>>
 • numer 11
     (2/1999) >>>
 • numer 10
     (1/1999) >>>
 • numer 9
     (1/1998) >>>
 • numer 8
     (2/1997) >>>
 • numer 7
     (1/1997) >>>
 • numer 6
     (1/1996) >>>
 • numer 5
     (2/1995) >>>
 • numer 4
     (1/1995) >>>
 • numer 3
     (1/1994) >>>
 • numer 2
     (2/1993) >>>
 • numer 1
     (1/1993) >>>

INNY ŚWIAT