"Argentyńskie pieśni anarchistyczne"

 Na początku XX wieku Argentyna, jak i inne kraje Ameryki Południowej, stała się celem emigracji europejskiej biedoty chłopskiej i robotniczej. Wśród owych emigrantów było wielu uciekających przed represjami anarchistów. To właśnie oni zapoczątkowali argentyński ruch anarchistyczny, to dzięki nim działała przez szereg lat jeden z najbardziej rewolucyjnych związków zawodowych FORA i to właśnie temu najchwalebniejszemu okresowi w istnieniu argentyńskiego ruchu anarchistycznemu poświęcona jest niniejsza płyta. Zawiera ona, poza historycznymi pieśniami anarchistycznymi, również mowy propagandowe (niestety w języku hiszpańskim) poświęcone walce robotników i anarchistów argentyńskich.

01. Recitado
02. Hijos del pueblo
03. Recitado
04. El himno anarquista
05. Recitado
06. Milonga del payador libertario
07. Recitado
08. Milonga anarquista
09. Recitado
10. La vebena anarquista >>>
11. Recitado
12. Este y aquel
13. Recitado
14. Guajiras rojas
15. Recitado
16. Semana tragica >>>
17. Recitado
18. Maldita burguesia
19. Maldicion de un maldito
20. Recitado
21. Guitarra roja
22. Recitado
23. Guerra a la burguesia >>>
24. Recitado
25. El deportado >>>
26. Recitado
27. El heroe
28. Recitado
29. Sacco y Vanzetti
30. Negras tormentas


<< powrót