"Trzeci Świat. Bankructwo kilku mitów"

Broszura opisuje rzeczywiste przyczyny głodu i nędzy w Trzecim Świecie.
Obala powszechne mity na temat przyczyn tych zjawisk: zacofania technologicznego, przeludnienia, klęsk naturalnych. Wskazuje na rzeczywiste ich przyczyny: bezpardonową eksploatację przez wielki biznes i skorumpowane rządy. Zobacz, jak w praktyce działają "wolny rynek" i "pomoc humanitarna".
Rzecz przydatna do zrozumienia problematyki światowego głodu, wyzysku, globalizacji...
  recenzja:
Trzeci Świat.
Bankructwo kilku mitów.

 Broszura podejmuje nabrzmiały od dawna i w sensie realnych skutków politycznych, oczywisty już dzisiaj (w świetle zamachów terrorystycznych na World Trade Center) problem socjalnej marginalizacji krajów trzeciego świata. Praca wskazuje na korzenie i mechanizmy wyzysku tych krajów przez kapitalistyczne gospodarki krajów rozwiniętych oraz tropi mity, jakie leżą u podstaw myślenia o złej sytuacji gospodarczej i społecznej krajów trzeciego świata: przeludnienia czy klęsk naturalnych jako przyczyny głodu i nędzy. Jak sugerują autor (autorzy?) tekstu, rozwiązanie problemu na płaszczyźnie mentalnej leży w zmianie sposobu myślenia ludzi Zachodu, na płaszczyźnie ekonomicznej niezbędne jest umorzenie długów, który kraje trzeciego świata zmuszone są spłacać zachodnim instytucjom finansowym, zaś na płaszczyźnie politycznej ważna jest organizacja protestów i nacisków na rządy, instytucje, banki, czy też firmy, które czerpią zyski z działalności w pogrążonych w nędzy rejonach świata.

/A/
wiatry #17


<< powrót