A. Kruczkiewicz
"Ruch anarchistyczny w Polsce - program i działalność 1983 - 1997"

Historia współczesna anarchizmu polskiego opatrzona licznymi fotografiami i reprodukcjami plakatów.
  recenzja:
A. Kruczkiewicz
Ruch anarchistyczny w Polsce - program i działalność 1983-1997

To nie jest pierwsza prac dotycząca współczesnego ruchu anarchistycznego w Polsce, ale na pewno pierwsza, która jest dość szeroko dostępna i która stara się objąć zagadnienia całościowo. Trzeba przyznać, że autor solidnie przygotował się do przebrnięcia przez ten mało znany zwykłemu obywatelowi problem. Zastosował ciekawą koncepcję podziału treści. Zrezygnował z układu chronologicznego na korzyść geograficznego (podział na miasta i krótki opis historii działalności tam; już na pierwszy rzut oka brakuje informacji o prężnym przecież ośrodku w Słupsku) i ideologicznego. Szczegółowo zajął się krytyką państwa serwowaną przez ludzi spod znaku "A" w kółeczku oraz propozycjami, które mają zwolennicy anarchizm (anarchosyndykalizm, libertarianizm czy sytuacjonizm). Autor stara się obiektywnie przedstawić opinię swoich bohaterów, ale nie trudno wyczuć po czyjej stronie są jego osobiste sympatie. W związku z tym brakuje tu trochę krytycyzmu. Wiem, że to miała być praca naukowa (przypisy, bibliografia), ale nie przeszkadza to spoglądaniu na sprawę nieco ostrzejszym okiem. Brakuje mi też choćby wzmianki o takich grupach jak Ludowy Front Wyzwolenia czy Ruch Radykalno-postępowy, które jak by nie patrzeć zapisały się w historii anarchizmu w Polsce. Pamiętam, że kiedyś podobne prace powstawały głównie na materiałach zaczerpniętych z oficjalnej quasipolitycznej prasy przesiąkniętej walką klas, dyktaturą proletariatu... Ta powstała prawie wyłącznie w oparciu o to co o sobie piszą sami zainteresowani. Dodatkową atrakcją jest szereg archiwalnych zdjęć i plakatów propagandowych oraz czarno-czerwona okładka. Polecam.

/S/
wiatry #13

<< powrót