R. Kasprzycki
"Przeciwnicy i piewcy faszyzmu w literaturze europejskiej"

  Broszura mająca za zadanie bliższe przedstawienie problematyki wpływu ideologii faszystowskiej na międzywojenna literaturę europejską.
Tekst podzielony jest na poszczególne kraje (Niemcy, Francja, Włochy, Hiszpania, Norwegia, Polska) oraz uzupełniony fotografiami opisywanych pisarzy.
W czasie, gdy politycy mówią o powrocie państwa narodowego, jest to ważna i obowiązkowa lektura!

 "Niniejsza praca jest próbą przedstawienia zmagania literatów ze zjawiskiem faszyzmu, ale też zobrazowania opowiedzenia się europejskich pisarzy po jednej i drugiej stronie. W niektórych przypadkach starałem się ukazać genezę zaangażowania konkretnej postaci w dany nurt ideologiczny. Nie czyniłem tego zawsze, a jedynie wtedy, kiedy wydawało mi się to konieczne. Wypracowanie to jest raczej przeglądem sytuacji w poszczególnych krajach, niż analizą konkretnego przypadku."<< powrót