"Postanarchizm"

  Broszura "Postanarchizm" jest zbiorem tekstów, mającym za zadanie przedstawienie nowej idei, łączącej tradycyjny anarchizm z postmodernistyczną filozofią.
Na broszurę składają się zarówno teksty opisujące z pozytywnej strony nowy kierunek w myśli wolnościowej, jak i będące jego krytyką, a są to następujące teksty:
-Jason Adams - Postanarchizm w pigułce
-Saul Newman - Polityka postanarchizmu
-Jesse Cohn, Shawn P. Wilbur - Co jest nie tak z postanarchizmem
-Anarchizm poststruktualistyczny - wywiad Rebecci DeWitt z Todd'em May

  "W ciągu ostatnich kilku lat dało się zaobserwować rosnące zainteresowanie czymś, co jest określane w skrócie jako "postanarchizm". Ze względu na to, że reprezentuje on niezwykle różnorodne grono opinii, jest często nadużywany. Jest to także termin, który odnosi się do wielu prób odczytania na nowo anarchizmu w świetle znaczących osiągnięć współczesnej radykalnej teorii i w świecie idei w ogóle, które biorą swój początek w wydarzeniach paryskiego Maja'68 i w środowisku francuskich intelektualistów."<< powrót