T. Szczepański
"Ruch anarchistyczny na ziemiach polskich zaboru rosyjskiego w dobie rewolucji 1905-07"

Przystępnie napisana historia polskiego anarchizmu w okresie jego największej popularności na naszych ziemiach. Poza opisem wielu ważnych wtedy wydarzeń, broszura zawiera również skrócone biogramy czołowych polskich teoretyków anarchizmu: Abramowskiego, Zielińskiego, Wróblewskiego, Machajskiego.
  recenzja:
T. Szczepański
Ruch anarchistyczny na ziemach polskich zaboru rosyjskiego w dobie rewolucju 1905-1907

 Mam przed sobą pracę magisterską Tomasza Szczepańkiego, znanego publicysty wielu różnorodnych ideowo czasopism oraz wydawcę pisma "Trygław'. Autor był i jest zaangażowany w wiele różnych przedsięwzięć oraz ma za sobą dość krętą drogę ideową. Tomasz Szczepański podjął się napisania dość trudnego tematu, ponieważ anarchiści na ziemiach polskich jako problem pracy wymaga zbadania dużej ilości źródeł, których niestety jest raczej niewiele. Praca jest zbudowana bardzo klarownie. W pierwszej części możemy przeczytać krótkie analizy poglądów czterech polskich najbardziej znanych anarchistów lub za takich, przynajmniej częściowo uznawanych, czyli Edwarda Abramowskiego, Józefa Zielińskiego, Jana Wacława Machajskiego i Augustyna Wróblewskiego. Drugą część stanowią opisy grup istniejących Białymstoku (ostoja anarchizmu polskiego w omawianych latach), Warszawie i Łodzi. Analizy są raczej pobieżne, ale jak wspomniałem trudno zagłębić sie w tę tematykę ze względu na brak źródeł oraz brak swobodnego dostępu do nich. Żeby obejść ten problem trzeba by było poszperać w rosyjskich archiwach, a to jak wiemy nie jest proste. Książkę czyta się szybko i z zainteresowaniem, aczkolwiek można w niej znaleźć pewne, dokonane jak mniemam niechcący, przekłamania. Stwierdziłem je głównie przy prezentacji życiorysu J.W. Machajskiego, który kilka lat temu dość dogłębnie badałem. Jeżeli ktoś będzie zainteresowany tą postacią służę konkretniejszymi szczegółami. Praca ozdobiona jest kilkoma zdjęciami i na pewno warto ją poznać. Część z Was może ją już znać, gdyż była publikowana fragmentami w "Mać Pariadce".

/S/
wiatry #15

<< powrót