T. Kaczynski (Unabomber)
"Społeczeństwo przemysłowe i jego przyszłość"

Słynny manifest antytechnologiczny, napisany przez człowieka, którego FBI poszukiwało prawie 20 lat za zamachy bombowe. Radykalna krytyka cywilizacji technologicznej, ukazanie je słabości i błędów, nakreślenie dróg wyjścia z sytuacji. Trudne pytania i jeszcze trudniejsze odpowiedzi. Żadnych banałów, sloganów i recept znanych z nudnych książek przedstawicieli establishmentu. Nie znajdziesz tu postawy "za, a nawet przeciw". Manifest wojownika naszych czasów. Jeden z najsłynniejszych tekstów końca XX wieku.


  "Ideologia, w celu uzyskania poważnego poparcia, musi posiadać ideały pozytywne i negatywne; musi być ZA czymś, jak również PRZECIWKO czemuś. Pozytywnym ideałem, jaki proponujemy jest Natura. To znaczy DZIKA natura, te aspekty funkcjonowania Ziemi i jej żywych organizmów, które są wolne od ludzkiej ingerencji kontroli. W obrębie dzikiej natury umiejscawiamy również naturę człowieczą, przez co rozumiemy te aspekty istnienia osoby ludzkiej, które nie są podporządkowane regulacjom ze strony zorganizowanego społeczeństwa, lecz są wynikiem przypadku, wolnej woli czy Boga. "
    /Fragment książki/


<< powrót