Końcem 1997 roku nazwę "INNY ŚWIAT" przybrało również wydawnictwo, które zająć się miało wydawanie książek oraz broszur. Do dnia dzisiejszego w ramach owego wydawnictwa ukazało się 22 pozycje. Wydawnictwo stawia sobie za cel nie tylko propagandę anarchistyczną (taki charakter miały niektóre z naszych pozycji), ale i również przedstawienie historii ruchu wolnościowego, jak i propagowanie różnych kierunków w ruchu.

Do tej pory w ramach Wydawnictwa INNY ŚWIAT ukazały się następujące publikacje:

 S. Juan-Navarro - Anarchistyczne miasto Ameryki. S. Juan - Navarro -
"Anarchistyczne miasto Ameryki. Wolnościowe utopie miejskie nowego świata."

Czytaj opis >>>


 D. Nolan, F. Thompson - Joe Hill. Autor piesni Industrial Workers of the World. D. Nolan, F. Thompson -
"Joe Hill. Autor piesni Industrial Workers of the World."

Czytaj opis >>>


Więzień AmeryKKKi. Harold H. Thompson. 
            Publikacje zebrane "Więzień AmeryKKKi. Harold H. Thompson.
Publikacje zebrane"

Czytaj opis >>>


Postanarchizm "Postanarchizm"

Czytaj opis >>>


 R. Kasprzycki - Przeciwnicy i piewcy faszyzmu w literaturze europejskiej R. Kasprzycki -
"Przeciwnicy i piewcy faszyzmu w literaturze europejskiej"

Czytaj opis >>>


 T. Sajewicz - Zapomniana wojna T. Sajewicz -
"Zapomniana wojna.
Anarchiści w ruchu oporu przeciw rządom Franco 1939-1975"

Czytaj opis >>>


 H. Bey - Millennium H. Bey -
"Millennium"

Czytaj opis >>>


 N. Michejda - Płonie Babilon N. Michejda -
"Płonie Babilon"

Czytaj opis >>>


 R. Kasprzycki - Królestwo nie z tego świata R. Kasprzycki -
"Królestwo nie z tego świata
Chrześcijańsko-anarchistyczne przesłanki filozofii profetycznej Mikołaja Bierdiajewa"

Czytaj opis >>>


 T. Kaczynski [Unabomber] - Społeczeństwo przemysłowe i jego przyszłość T. Kaczynski [Unabomber] -
"Społeczeństwo przemysłowe i jego przyszłość"

Czytaj opis >>>


 K. W. Gierasimienko - Machno (jedna z prawd) K. W. Gierasimienko -
" Machno (jedna z prawd)"

Czytaj opis >>>


N. Krajewska - Osiem miesięcy w Południowym Meksyku czyli Oaxaca od środka
N. Krajewska -
"Osiem miesięcy w Południowym Meksyku
czyli Oaxaca od środka"

Czytaj opis >>>


 Dlaczego nie lubimy Unii Europejskiej - stanowisko środowisk antysystemowych wobec integracji z Unią Europejską "Dlaczego nie lubimy Unii Europejskiej
- stanowisko środowisk antysystemowych
wobec integracji z Unią Europejską "

Czytaj opis >>>


 S. Dzikowski, P. Frankowski - Polski anarchista czy 'heretyk' myśli rewolucyjnej - życie, działalność i poglądy  Jana Wacława Machajskiego S. Dzikowski, P. Frankowski -
"Polski anarchista czy "heretyk" myśli rewolucyjnej
- życie, działalność i poglądy Jana Wacława Machajskiego"

Czytaj opis >>>


 Trzeci Świat. Bankructwo kilku mitów "Trzeci Świat. Bankructwo kilku mitów "

Czytaj opis >>>


J. Tomasiewicz - Między faszyzmem a anarchizmem. Nowe Idee dla Nowej Ery J. Tomasiewicz-
"Między faszyzmem a anarchizmem.
Nowe idee dla  Nowej Ery"

Czytaj opis >>>


J. P. Waluszko - Sarmacja J. P. Waluszko -
"Sarmacja"

Czytaj opis >>>


ABC Anarcho - syndykalizmu
"ABC Anarcho - syndykalizmu"

Czytaj opis >>>


T. Szczepański - Ruch anarchistyczny na ziemiach polskich zaboru rosyjskiego w dobie rewolucji 1905-1907 T. Szczepański -
"Ruch anarchistyczny na ziemiach polskich zaboru
rosyjskiego w dobie rewolucji 1905-1907"

Czytaj opis >>>


G. Jaszuński - Sacco i Vanzetti G. Jaszuński -
"Sacco i Vanzetti"
;                                       

Czytaj opis >>>


Wstęp do Anarchizmu "Wstęp do Anarchizmu"

Czytaj opis >>>


A. Kruczkiewicz - Ruch anarchistyczny w Polsce - program i działalność 1983 - 1997 A. Kruczkiewicz -
"Ruch anarchistyczny w Polsce
- program i działalność 1983 - 1997"

Czytaj opis >>>